فریبا گراوند

0

دوره ۲۱ روزه من دوست داشتنی

200 شرکت کننده
10 week

بررسی اجمالی دوره

 


🔸اگر در زندگی حال روحیتون خوب نیست این از عدم خوددوستی
🔸اگر مدام در روابط سمی هستید و تحقیر میشید این از عدم خود دوستی
🔸اگر روابط باپارتنرت،همکارانت،خانواده،اطرافیان احترام وعشق دریافت نمیکنی این از عدم خوددوستی
🔸اگر در طول روز مدام استرس داری اضطراب داری این از عدم خوددوستی
🔸اگر هنوز نتونستی به خواسته هات و آرزوهات برسی این از عدم خوددوستی
🔸اگر هنوز نتونستی رابطه عاطفی دلخواهت رو جذب کنی و مدام در رابطه های بی سرانجام و تحقیرآمیز هستی وجرات بیرون اومدن از این روابطت رو نداری این از عدم خوددوستی
🔸اگه بیماری و اضافه وزن داری این از عدم خوددوستی
🔸اگر بیماری روحی و ذهنی و جسمی داری واذیت میشی این به این معناست که خودت رو به اندازه کافی دوست نداری
🔸اگر در زندگی حال روحیتون خوب نیست این از عدم خوددوستی
🔸اگر مدام در روابط سمی هستید و تحقیر میشید این از عدم خود دوستی
🔸اگر درروابط باپارتنرت،همکارانت،خانواده،اطرافیان احترام وعشق دریافت نمیکنی این از عدم خوددوستی
🔸اگر در طول روز مدام استرس داری اضطراب داری این از عدم خوددوستی
🔸اگر هنوز نتونستی رابطه عاطفی دلخواهت رو جذب کنی و مدام در رابطه های بی سرانجام و تحقیرآمیز هستی وجرات بیرون اومدن از این روابطت رو نداری این از عدم خوددوستی
🔸اگه بیماری و اضافه وزن داری این از عدم خوددوستی
🔸اگر بیماری روحی و ذهنی و جسمی داری واذیت میشی این به این معناست که خودت رو به اندازه کافی دوست نداری

دوست داشتن خود یعنی چی؟


دوست داشتن خود یعنی پذیرفتن خودتان  به همین شکل که هستید در همین لحظه که هستید این مسئله به این معنیست که احساساتتان را همانطور که هستید بپذیرید و سلامت جسمی،عاطفی،ذهنی خودتان را در اولویت قرار بدهید و نسبت به خودتان قدردانید و به خودتان احترام می گذارید.این مفهوم ارتباط نزدیکی با عزت نفس و مشقت با خود دارد هنگامی که شما یک حس قوی از عشق نسبت به خود دارید ارزش واقعی تان را درک میکنیدوبا خود با روش محبت آمیز رفتارمیکنید


این دوره در باره چیست ؟وچه کمکی به من میکنیدا


این را بدانید که همه جا از دوست داشتن و پذیرفتن خودمان بعنوان اصلی تربن از اصول دستیابی به آرزوهاو اهداف اسم می برند.بنابراین این دوره به شما کمک میکند خود را بپذیرید و به صلح با خودت برسید و عاشق خودت بشوی و در آن صورت هست که میتوانی به دیگران عشق بورزی این دوره به تو کمک میکند به صلح وآرامش با خود برسی و این مقدمه ایست برای رسیدن به همه آرزوهایت چون تو تا وقتی خودت را دوست نداشته باشی نمی‌توانی به اهدافت برسی ونمی توانی رابطه عاشقانه ای را تجربه کنی 

دوست داشتن خود یعنی آشتی با خود ،آشتی با بدن فیزیکی،آشتی با سایه های تاریک وجود ،صلح رسیدن با گذشته خودت ،بخشش خودت و دیگران که همه این موضوعات را در این دوره می آموزی

محصول ۲۱ روزه من دوست داشتنی

۲۱ روز تمرین صوتی با روش لوییزهی، نیمه تاریک وجود روش دبی فورد،کوچینگ و مراقبه

مربی

آواتار کاربر

فریبا گراوند

مدرس
0.0
0 نقد و بررسی
1 دانش آموزان
5 دوره ها